logo
Studio Ramon Putzer
info@ramonputzer.nl
Ramon Putzer
 

Privacybeleid

Home / Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://ramonputzer.nl.

 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Het bezoek aan onze in­ter­netsi­te zorgt voor de re­gi­stra­tie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-per­soon­lij­ke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het brow­ser­ty­pe waar­van­daan de bezoeker onze in­ter­netsi­te bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons gebruikt voor in­ter­ne­top­ti­ma­li­sa­tie van onze in­ter­netsi­te en die van onze (toe­kom­sti­ge) op­dracht­ge­vers.

 

Hyperlinks naar andere internetsites

Studio Ramon Putzer heeft links naar websites van andere bedrijven. Wij re­gi­stre­ren het door­klik­ken van de bezoeker naar andere in­ter­netsi­tes niet en onthouden ons van iedere ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de inhoud van externe in­ter­netsi­tes.

 

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

Goedkeuring privacybeleid

Het gebruik van onze in­ter­netsi­te betekent au­to­ma­tisch de goed­keu­ring van onze privacybeleid. Wanneer je het niet eens bent met ons privacybeleid dan vragen wij u vrien­de­lijk om onze site te verlaten. Studio Ramon Putzer behoudt zich het recht om dit beleid zonder aan­kon­di­ging te wijzigen.

 

Contact

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op via info@ramonputzer.nl.